VỊ TRÍ ĐƯỜNG SẮT THUỘC CÁC ĐỊA PHƯƠNG TUYẾN HN-HP NĂM 2009