THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY ĐSVN: 01/01/2016, CHÍNH THỨC CPH 2 CÔNG TY VTHK ĐS HÀ NỘI, SÀI GÒN

Tiếp theo Nghị quyết số 12-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN ngày 22/7/2014, Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Nghị quyết số 15-14/NQ-HĐTV với nhiều nội dung cụ thể về công tác tái cơ cấu của Tổng công ty.

 

Theo đó, Hội đồng thành viên Tổng công ty quyết nghị: Thực hiện cổ phần hóa 2 công ty vận tải hành khách ĐS Hà Nội và Sài Gòn thành 2 công ty cổ phần Vận tải ĐS Hà Nội và Sài Gòn theo lộ trình: Hoàn thành việc chuyển đổi 2 công ty hạch toán phụ thuộc thành 2 công ty TNHH MTV Vận tải ĐS Hà Nội và Sài Gòn do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trước 31/12/2014. Việc chuyển đổi các công ty TNHH MTV Vận tải ĐS thành các công ty cổ phần hoàn thành trước 31/12/2015.


Phương án sắp xếp các công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm: Sáp nhập Xí nghiệp Cao su ĐS vào Nhà máy Xe lửa Gia Lâm; tách Nhà máy Xe lửa Gia Lâm ra khỏi Công ty VTHK ĐS Hà Nội và chuyển thành công ty TNHH MTV nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoàn thành trước ngày 31/12/2014.

 

tauhoa-doimoi


Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xe lửa Dĩ An và Công ty TNHH MTV Xe lửa Gia Lâm thành 2 công ty cổ phần Xe lửa Dĩ An và Gia Lâm, hoàn thành trước 31/12/ 2015.


Phương án sắp xếp các công ty bảo trì kết cấu hạ tầng ĐS: cổ phần hóa 20 công ty quản lý kết cấu hạ tầng ĐS thành 20 công ty cổ phần bảo trì kết cấu hạ tầng ĐS (trong đó có 15 công ty cổ phần bảo trì cầu đường, đường sắt và 5 công ty cổ phần bảo trì thông tin tín hiệu ĐS). Việc chuyển đổi hoàn thành trước 31/12/2015.


Các đơn vị sự nghiệp như: Trường Cao đẳng Nghề ĐS, Trung tâm Y tế ĐS và Báo ĐS đều giữ nguyên mô hình tổ chức như hiện nay; đồng thời xây dựng đề án nâng cao chất lượng nhân lực để tiến tới tự chủ trong hoạt động và tự chủ về tài chính từ 1/1/2016. Riêng Trường cao đẳng Nghề ĐS tự đảm bảo 50% chi phí hoạt động thường xuyên từ tháng 1/2016 và từ năm 2020 tự đảm bảo 100% chi phí hoạt động thường xuyên.


Hội đồng thành viên Tổng công ty chỉ đạo rà soát, nghiên cứu và đề xuất việc thoái vốn tại các công ty cổ phần có vốn góp của Tổng công ty, trong đó giảm phần vốn góp tại các cổ phần tư vấn, xây dựng cơ bản xuống dưới 30% vốn điều lệ; tiến độ xây dựng phương án trong tháng 9/2014.


Hội đồng thành viên Tổng công ty cũng đã thông qua Đề án “Tổ chức, quản lý, khai thác và kinh doanh kết cấu hạ tầng ĐS quốc gia”, đồng thời giao Ban TCCB-LĐ hoàn thiện đề án trình Chủ tịch HĐTV Tổng công ty xem xét, ký trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT trong tháng 7/2014.

Nguồn tin: Báo đường sắt